Vitajte na stránkach projektu EnviroGeoPortál

Logo EnviroGeoPortálHlavným cieľom projektu EnviroGeoPortál je vytvoriť a následne prevádzkovať internetový, geograficky orientovaný portál, predstavujúci rozšírenie ponuky a funkcionality Enviroportálu. EnviroGeoPortál predstavuje nástroj na podporu implementácie princípov 6. environmentálneho akčného programu, iniciatívy EU INSPIRE ako i Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Realizácia tohto projektu by mala prispieť k zefektívneniu a skvalitneniu koordinácie cezhranicnej ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov ako aj aktivitám súvisiacim s procesom tvorby infraštruktúry priestorových informácií.

Kód projektu: 14420100003